Remarketing

Remarketing innebär att man visar relevanta bildannonser för personer som tidigare har interagerat med din sajt på olika vis. Det kan exempelvis vara personer som lagt till produkter i varukorgen men inte slutfört köpet eller personer som besökt en viss sektion av din sajt.

 Att jobba med remarketing är ett ett bra sätt att locka tillbaka användare till er sajten och att få dem att konvertera. Om du säljer produkter passar det bäst med så kallad dynamisk remarketing – det innebär att man kopplar en produktfeed till annonserna, vilket gör att du kan visa produkter som din målgrupp tidigare visat intresse för.

Remarketing med Digital Konsulterna

Så här jobbar vi med remarketing

Vi kan hjälpa er att komma igång med remarketing och att ta fram en strategi för att öka era konverteringar.

Uppstart

För att komma igång med remarketing behöver man först skapa remarketing-listor. Detta går att göra i både Google Ads och i Google Analytics. Vi skapar sedan olika remarketing-listor vi bedömer vara relevanta för just er. Nästa steg är att skapa själva annonserna. Detta går att göra antingen direkt i Google Ads gränssnitt, alternativt via ett annat program. 

Löpande optimering

I den löpande optimeringen hanterar vi bud, placeringar och målgrupper i syfte att uppnå vår gemensamma målsättning.

Rapportering

Varje månad rapporterar vi på resultatet av remarketing-annonseringen och vilka åtgärder vi vill vidta under den nästkommande månaden.

Ett bra sätt att locka tillbaka kunder

Vilka fördelar finns det med remarketing?

 •  Vid längre köpresor
  För vissa produkter och tjänster kan vara en lång process innan konverteringen sker. Säljer du exempelvis ett komplext affärssystem eller begagnade båtar så kommer kundresan förmodligen vara av det längre slaget. För att vara med i så stora delar av köpresan som möjligt kan remarketing därför vara en lämplig strategi.
  .
 • Nå kunder vid en relevant tidpunkt 
  De flesta konsumenter tycker om att jämföra olika produkter och tjänster på flera olika sajter. Det kan även hända att kunder lägger till en av era produkter i varukorgen, men av olika skäl inte slutför köpet. Genom att använda sig av remarketing eller dynamisk remarketing kan du nå potentiella kunder som redan har visat intresse för det ni erbjuder.

   

 • Öka varumärkeskännedomen 
  Genom att använda sig av remarketing kan ni exponera ert varumärke mot kunder även när de inte är inne på er sajt eller söker på era produkter. Det kan bidra till att hålla er ”top-of-mind”.

 • Rikta dig mot mer specifika målgrupper
  Med remarketing kan du på ett flexibelt sätt styra vilka målgrupper som kan se dina annonser. Hur breda dessa ska vara beror på era mål och förutsättningar. Du kan även utesluta enskilda målgrupper från att se annonserna – exempelvis vill du förmodligen inte visa annonser till personer som redan har konverterat.


 • Styr hur ofta annonserna visas
  I Remarketing-kampanjer kan du ställa in ett frekvenstak – det vill säga hur många gånger per dag en enskild person kan se dina annonser. På så vis går det att undvika att annonserna upplevs som påträngande.
 

När passar det mindre bra med remarketing?
Även om remarketing ofta kan vara effektiv marknadsföringsform så kan det finnas situationer då det inte är att rekommendera. Dessa beskriver vi här nedan: 

Vid låg trafik
Om er sajt har lite trafik kan det vara svårare att jobba med remarketing på ett effektivt sätt då det krävs ett visst antal cookies för att annonserna ska kunna visas. Då är det bättre att försöka öka trafiken på andra sätt.

Om budgeten är begränsad
När budgeten är låg kan det vara bättre att lägga pengarna på exempelvis Söknätverket eller Google Shopping. Kostnaden per konvertering tenderar att vara högre för Remarketing – om syftet är att driva konverteringar finns det oftast andra produkter som passar bättre.

För känsliga kategorier
Vissa kategorier bedömer Google vara så pass känsliga att det inte är tillåtet med remarketing. Det kan exempelvis vara om ni erbjuder medicinska behandlingar, alkohol, spel, relationsrådgivning och liknande. Är ni osäkra på om remarketing är tillåtet för just er så kan vi alltid göra en kostnadsfri bedömning med utgångspunkt från Googles riktlinjer.

Kom igång med Remarketing-annonsering

Uppstart av remarketing

Låt oss sätta upp en effektiv remarketing-struktur för er! Kontakta oss gärna idag om du har några frågor eller be om en gratis offert.