SEM

Att ha en digital närvaro är det första steget för att sprida ditt företags tjänster online – du måste se till att din investering är optimerad för att din hemsida ska få det sökresultat du förtjänar. Våra SEM och SEO tjänster hjälper dig att få resultat, oavsett vilken typ av tjänster du erbjuder. 

SEM (Search Engine Marketing) är jätteviktigt! Sökordsannonsering på Google Ads och Microsoft Ads gör att er hemsida visas och hittas när personer söker på relevanta söktermer  – dessutom betalar du bara när någon faktiskt klickar på annonserna. Den största fördelen med SEM är att det är fullt mätbart, vilket gör det till en extra värdefull och intressant marknadsföringskanal.

Vi på DK har lång erfarenhet och expertis inom SEM och vi ert företag att ta nästa steget i er annonsering tillsammans!

VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV OSS

Som webbyrå erbjuder Digital Konsulterna professionell SEM-tjänst som hjälper företag att nå sina mål på ett kostnadseffektivt sätt. Vi jobbar tillsammans med företaget för att skapa annonser som är optimerade för sökmotorer och som når ut till rätt målgrupp. Vi använder olika verktyg och tekniker för att mäta och analysera annonsernas prestanda, så att vi kan göra justeringar och förbättringar för att öka deras effektivitet.

Genom vår SEM-tjänst kan företaget förvänta sig en ökad exponering för sina produkter och tjänster, en bättre synlighet i sökresultaten, och en ökad trafik till webbplatsen. Låt oss hjälpa er att nå era mål och öka er online-närvaro med vår professionella SEM-tjänst.

Intresserad av våra tjänster eller har du några frågor?

Google ads SEM

Google ads

Söknätverket utgörs av de vanliga text annonserna som kan synas i sökresultatet på Google – det är denna del de flesta känner till som Google Ads. För många annonsörer är detta den viktigaste delen av annonseringen. I söknätverket vill du visas på så många relevanta sökord som möjligt till en lönsam kostnad. I vår process tar vi fram en överskådlig och logisk kampanjstruktur och lägger stor vikt på att skapa en hög relevans mellan annonserna och sökorden. Vi fokuserar även på valet av budstrategi och målgrupper. I vår process tar vi fram en överskådlig och logisk kampanjstruktur och lägger stor vikt på att skapa en hög relevans mellan annonserna och sökorden. Vi fokuserar även mycket på val av budstrategi, målgrupper samt att arbeta löpande med negativa sökord för att nå de mest värdefulla besökarna. Vi rapporterar även resultat och utfall samt ger tips och rekommendationer för framtida planering av Google Ads. 

Google shopping

Med Google Shopping kan du visa dina produkter direkt i sökresultatet med bilder, priser och erbjudanden – dessa funktionen har gjort att Google Shopping blivit en av allra viktigaste försäljningskanalerna för många e-handlare. För att komma igång med Google Shopping behöver du skapa och ladda upp ett produktflöde som hanteras i ett separat konto. För bästa resultat är det viktigt att produktflödet är väl optimerat enligt Googles rekommendationer.I vårt arbete med Google Shopping hjälper vi att koppla upp ditt Google Ads-konto med Merchant center och bygger upp en kontostruktur och budstrategi som ger bra förutsättningar för en lönsam annonsering.
Google shopping
displayannonsering

DisplayannonserinG

Att annonsera i Googles display nätverk ger en hög räckvidd till en låg klick-kostnad. Att annonsera i denna kanal är ett jättebra sätt att bygga sitt varumärke medans man driver in billig trafik till hemsidan. Bildannonserna hjälper vi er att skapa, sedan sätter vi upp en kampanj struktur baserad på vilka målgrupper ni främst vill nå och därefter anpassar vi annonseringen mot en målgrupper som kan bestå av tex en viss demografi eller personer med ett specifikt intresse. Detta för vi såklart en löpande dialog om!

REMARKETING

Remarketing är hyfsat likt Displayannonsering (som ovan förklarat). Den största skillnaden är att man med Remarketing visar bildannonser för personer som tidigare interagerat med er hemsida. Då personer som besökt er hemsida redan är bekanta med ert innehåll, innebär det ofta att annonserna verkar mer relevanta. Remarketing är bäst för de som erbjuder produkter eller tjänster som kräver lite längre betänketid innan en kund gör ett köp. För e-handlare finns även varianten dynamisk remarketing, som innebär att  man använder produktflöde i Google Shopping för att skapa annonserna.
remarketing

Microsoft Ads

Att annonsera på Bing är ett naturligt steg om du dina Google Ads är framgångsrika. Ofta är konkurrensen och klickpriserna lägre i denna kanal vilket gör att det i många fall fungerar som ett utmärkt komplement till Google Ads.

Våra konsulter hjälper er att sätta upp en grundlig kontostruktur som vi sedan hanterar och optimerar löpande. Precis som i fallet för Google Ads rapporterar vi även varje månad på resultatet och kommer med tips och rekommendationer.

microsoft bing ads
Youtube ads

YouTube

Visste du att YouTube är världens näst största sökmotor efter Google? När du annonserar via YouTube får du ta del av räckvidd samtidigt som du kan rikta in dig mot mindre och mer skräddarsydda målgrupper. Jämfört med traditionell TV är det en kostnadseffektiv annonsering som både bygger upp ert varumärke, öka er försäljning eller och generera fler antal leads.

Vi hjälper dig att sätta upp en grundlig kontostruktur för YouTube där vi tar hänsyn till målgrupper, budinställningar och olika former av inriktningar.

What you get:

Datainsamling & Sökordsanalys 

I dialog med er, olika verktyg och historisk data börjar vi med att ta fram en sökordsanalys. Här analyserar vi och tar fram vilka sökord vi anser vara relevanta och lönsamma för er att synas på. I detta skede samlar vi även information från er för att bättre lära känna er affärsverksamhet.

Struktur

Med hjälp av sökordsanalysen tar vi fram en kampanjstruktur som består av sökord, kampanjer, annonsgrupper och annonstillägg. Vi sätter även en inledande budstrategi för respektive kampanj och justerar kampanjinställningar baserat på just era specifika behov samt våra rekommendationer.

Annonser

Vi tar fram och utformar relevanta annonser som ger bra förutsättningar att attrahera relevanta besökare till er sajt. Självklart låter vi er godkänna annonsens budskap och tonalitet innan kontot aktiveras.

Löpande optimering

Våra erfarna konsulter optimerar ert konto på löpande basis. Bland annat utför och hanterar vi följande:

  • Kampanjer och annonsgrupper
  • Sökord
  • A/B testning av annonser
  • Negativa sökord
  • Budstrategier
  • Budgetallokering

Rapportering

Varje månad får ni en skräddarsydd rapport där vi redovisar resultatet av vårt arbete utifrån gemensamt utvalda KPI:er. I rapporteringen beskriver vi även vad vi kommer göra i kontot framöver samt ger även rekommendationer och förslag på hur vi ytterligare kan förbättra utfallet av annonseringen.

Klienter som litar på DK

Kontakta oss
Så hjälper vi dig!