Sökmotorsmarknadsföring
SEM

Sökordsannonsering på Google Ads och Microsoft Ads ger dig möjligheten att synas på relevanta söktermer i just det ögonblicket sökningen sker – dessutom betalar du bara när någon faktiskt klickar på annonserna. En av de största fördelarna med SEM är att det är fullt mätbart, vilket gör det till en extra värdefull och intressant marknadsföringskanal.

Digitalkonsulterna har lång erfarenhet och expertis inom SEM. Vi hjälper er gärna att det nästa steget i er annonsering.

SEM - Sökmotormarknadsföring

våra tjänster inom SEM

Vi erbjuder tjänster inom Google Ads och Microsoft Ads. Här nedan beskriver vi mer i detalj kring de olika produkterna vi erbjuder inom respektive område. Självklart delar vi gärna med oss våra tips & rekommendationer kring vilka av dessa produkter vi utifrån vår erfarenhet tror passar er verksamhet bäst.

Intresserad av våra tjänster eller har du några frågor?

Söknätverket

Söknätverket utgörs av de vanliga textannonserna som kan synas i sökresultatet på Google – det är denna del de flesta kanske associerar med Google Ads. För många annonsörer är detta den viktigaste delen av annonseringen. I söknätverket vill du kort uttryckt syns på så många relevanta sökord som möjligt till en kostnad som gör att det faktiskt är lönsamt.
I vår process tar vi fram en överskådlig och logisk kampanjstruktur och lägger stor vikt på att skapa en hög relevans mellan annonserna och sökorden. Vi fokuserar även mycket på val av budstrategi, målgrupper samt att arbeta löpande med negativa sökord för att nå de mest värdefulla besökarna.

Google shopping

Med Google Shopping kan du synliggöra dina produkter direkt i sökresultatet med produktbilder, priser och erbjudanden. Denna funktion har bidragit till att Google Shopping blivit en av allra viktigaste försäljningskanalerna för många e-handlare. För att komma igång med Google Shopping behöver du skapa och ladda upp ett produktflöde som hanteras i ett separat Merchant Center-konto. För bästa resultat är det viktigt att produktflödet är väloptimerat enligt Googles specifikationer.
I vårt arbete med Google Shopping hjälper vi att koppla upp ditt Google Ads-konto med Merchant center och bygger upp en kontostruktur och budstrategi som ger bra förutsättningar för en lönsam annonsering.

Displayannonsering

Att annonsera i Googles displaynätverk ger en mycket hög räckvidd till en förhållandevis låg klickkostnad. Att annonsera i denna kanal är ett bra sätt att bygga upp sitt varumärke och dessutom driva in billig trafik. Bildannonserna kan riktas mot  målgrupper som exempelvis kan bestå av en viss demografi eller personer med ett specifikt intresse.
Vi sätter upp en kampanjstruktur baserad på vilka målgrupper ni främst vill nå. Bildannonserna kan vi skapa åt er, annars är vi givetvis behjälpliga med vilka format som rekommenderas.

Remarketing

Remarketing är mycket likt Displayannonsering. Den avgörande skillnaden är att man med Remarketing istället visar bildannonser för personer som tidigare interagerat med er sajt. Då dessa personer redan är bekanta med er sen tidigare innebär det ofta att annonserna framstår som mer relevanta. Remarketing är kanske extra passande om du erbjuder produkter eller tjänster som kräver lite längre betänketid. För e-handlare finns även varianten dynamisk remarketing, som innebär att ert produktflöde i Google Shopping används för att skapa annonserna.

YouTube

Visste du att YouTube är världens näst största sökmotor efter Google? När du annonserar via YouTube får du ta del av räckvidd samtidigt som du kan rikta in dig mot mindre och precisa målgrupper. Jämfört med traditionell TV är det en kostnadseffektiv form av annonsering som både kan bygga upp ert varumärke och öka er försäljning eller antal leads.
Vi hjälper dig att sätta upp en gedigen kontostruktur för YouTube där vi tar hänsyn till målgrupper, budinställningar och olika former av inriktningar.

Microsoft Ads

Att annonsera på Bing är ett naturligt steg om du redan annonserar framgångsrikt på Google Ads. Ofta är konkurrensen och klickpriserna lägre i denna kanal, vilket gör att det i många fall fungerar som ett utmärkt komplement till Google Ads.
Våra konsulter hjälper er att sätta upp en gedigen kontostruktur som vi sedan hanterar och optimerar löpande. Precis som i fallet för Google Ads rapporterar vi även varje månad på resultatet och kommer med tips och rekommendationer.

SEM med Digitalkonsulterna

Hur jobbar digitalkonsulterna med SEM?

Här nedan beskriver vi rent praktiskt hur processen generellt sett ser ut när vi jobbar med SEM.

Sökordsanalys och faktainsamling
Vi börjar med att utföra en sökordsanalys där vi med hjälp av er, olika verktyg och historisk data tar fram vilka sökord vi tror bör vara relevanta och lönsamma för er att synas på. I detta skede samlar vi även information från er för att bättre lära känna er affärsverksamhet.

Struktur
Med hjälp av sökordsanalysen tar vi fram en kampanjstruktur som består av sökord, kampanjer, annonsgrupper och annonstillägg. Vi sätter även en inledande budstrategi för respektive kampanj och justerar kampanjinställningar baserat på just era behov.

Annonser
Vi tar fram och utformar relevanta annonser som ger bra förutsättningar att attrahera relevanta besökare till er sajt. Självklart låter vi er godkänna annonsernas budskap och tonalitet innan kontot aktiveras.

Löpande optimering
Våra erfarna konsulter optimerar ert konto på löpande basis. Bland annat utför och hanterar vi följande:

  • Kampanjer och annonsgrupper
  • Sökord
  • A/B testning av annonser
  • Negativa sökord 
  • Budstrategier
  • Budgetallokering

Rapportering
Varje månad får ni en skräddarsydd rapport där vi redovisar resultatet av vårt arbete utifrån gemensamt utvalda KPI:er. I rapporteringen beskriver vi även vad vi kommer göra i kontot framöver samt ger även rekommendationer och förslag på hur vi ytterligare kan förbättra utfallet av annonseringen.

kom igång med sem

vill du ha en offert?