Microsoft Ads (Bing Ads)

Microsoft Ads (före detta Bing Ads) är Microsofts motsvarighet till Google Ads. Skillnaden är att annonserna enbart visas på sökmotorerna Bing, Yahoo och Duckduckgo. I Sverige har dessa sökmotorer en betydligt mindre marknadsandel än vad Google har, vilket gör att den potentiella målgruppen blir mindre. Fördelen med detta är samtidigt att klickkostnaderna och konkurrensen tenderar att vara lägre. Det innebär att det ofta kan vara lönsamt att annonsera på Microsoft Ads.
microsoft ads bing ads
Vi hjälper er gärna att komma igång med annonsering på Microsoft Ads.
Syns på fler sökmotorer

Börja annonsera på Microsoft Ads

Vi kan hjälpa er med att börja annonsera på Microsoft Ads. Vi rekommenderar att utgå från ert befintliga Google Ads-konto som vi kommer vilja importera in till Microsoft Ads.

Här nedan beskriver vi hur vår arbetsprocess brukar se ut för Microsoft Ads:

Uppstart

I uppstartsprocessen importerar vi in ert befintliga Google Ads-konto till Microsoft Ads. Vi justerar även inställningar, bud och budget för att dessa ska vara anpassade för Microsoft Ads. Då klickpriserna är lägre i Microsoft Ads kommer vi även undersöka om det kan finnas skäl att synas på fler och bredare sökord.

Löpande optimering

I den löpande optimeringen jobbar vi i princip på samma sätt som på Google Ads – det vill säga att vi regelbundet justerar bud, budgetar, kampanjer, annonser och sökord. Vi importerar även in eventuella ändringar från Google Ads till Microsoft Ads.

Rapportering

Varje månad sänder vi över en rapport där vi redovisar föregående månads resultat. Vi beskriver även vad som gjorts i kontot och vad vi planerar att göra nästkommande månad.

Börja annonsera på Bing

Kom igång med Microsoft Ads

Kontakta oss idag för en gratis offert på uppstart och optimering av ert Microsoft Ads-konto.

Utöka synligheten

Varför ska jag annonsera via Microsoft Ads?

Det finns flera bra skäl att annonsera via Microsoft Ads. Här nedan beskriver vi det som vi anser är de främsta fördelarna med att synas i denna kanal:

 • Billigare klick
  Klickpriserna är i princip alltid betydligt lägre än på Google Ads. Följden av det blir att lönsamheten tenderar att vara högre jämfört med Google Ads, även om sökvolymerna är lägre.

 • Lägre konkurrens
  Många aktörer ”missar” att nyttja Microsoft Ads som kanal. Konkurrensen kan såklart variera mellan olika branscher, men ofta är den lägre än på Google Ads.

 • Nå fler målgrupper
  Även om Google med råge är den största sökmotorn så används Bing fortfarande av många svenskar, särskilt bland äldre målgrupper. På vissa arbetsplatser är Bing även den förvalda sökmotorn. Genom att använda sig av Microsoft Ads kan du därför säkerställa att dina annonser syns – oavsett vilken sökmotor dina kunder använder sig av.

 • Synkronisera med Google Ads
  I Microsoft Ads kan du på ett ett sömnlöst sätt importera in både hela konton och enskilda kampanjer från Google Ads till Microsoft Ads.

När passar det inte att annonsera på Microsoft Ads?
Om sökvolymerna på era produkter eller tjänster generellt sett är väldigt låga kan det vara så att det inte är värt att lägga tid & resurser på denna kanal. Vi gör alltid en ärlig bedömning på om vi tror att Microsoft Ads är en produkt som passar för just er.

Öka er synlighet

Kom igång med Microsoft Ads