Google Ads

Genom att annonsera på Google Ads kan du visa annonser i just det ögonblick söker efter dina produkter eller tjänster. Då du även kan spåra alla konverteringar kan du även på enkelt sätt räkna ut hur pass lönsam annonseringen är. Vi hjälper er gärna att komma igång med Google Ads.

Vår process

Så här jobbar vi med Google Ads

Vår grundläggande produkt inom Google Ads är Söknätverket. Söknätverket består av de vanliga textannonserna som visas någon söker på specifika sökord. Denna annonseringsform passar de allra flesta verksamheter. 

Uppstart

I vår uppstartsprocess bygger vi upp en gedigen kontostruktur som bland annat inkluderar sökord, annonser och annonstillägg. Vi säkerställer även att alla inställningar är korrekt uppsatta och att er konverteringssspårning fungerar korrekt. 

Löpande optimering

Vi optimerar ert konto regelbundet i syfte att nå vår målsättning. Det kan bland annat handla om budjusteringar, lägga till negativa sökord, skapa nya annonser och ändra budgetfördelningen. 

Rapportering

Vi skickar en månatlig rapport där vi redovisar de viktigaste KPI:erna för månaden. Vi kommenterar även resultat i skrift och ger förslag och rekommendationer.

Mer om Google Ads

Vilka andra produkter ingår i Google Ads?

Utöver Söknätverket – som är den grundläggande produkten i Google Ads – så finns det flera olika specifika kampanjtyper som kan passa olika bra för olika företag och beroende på vilka mål man har med annonseringen. 

Google Shopping
Genom att annonsera på Google Shopping kan du visa både produktbilder, pris och särskilda erbjudanden i samma annons. För att komma igång med Google Shopping behöver du ta fram ett produktflöde som är uppmärkt enligt Googles riktlinjer. Är du en e-handlare så är Google Shopping något vi starkt kan rekommendera. Läs mer om Google Shopping här.

Displayannonsering
Displaynätverket består av tusentals olika sajter som är anslutna till Googles annonsnätverk. Displayannonsering innebär att man använder sig av bildannonser. Genom att rikta in sig mot särskilda målgrupper kan du i en hög grad styra att målgrupper som är relevanta för er kommer se annonserna. Display passar bäst om du vill nå ut till en stor målgrupp och öka er varumärkeskännedom. Läs mer om hur vi jobbar med Display-annonsering.

Remarketing
Remarketing är relativt likt Display. Skillnaden är att man enbart väljer att visa annonserna till personer som tidigare har interagerat med er sajt. Exempel på sådana remarketing-målgrupper kan vara personer som besökt er sajt under de 30 senaste dagarna eller personer som som övergett varukorgen. Remarketing tenderar att driva fler konverteringar än vad vanlig Displayannonsering gör. Läs mer om hur Remarketing fungerar här.

YouTube
Genom att annonsera på YouTube kan ni med hjälp av videoannonser synliggöra era produkter eller tjänster. Du betalar enbart när någon sett minst 30 sekunder av videon, alternativt hela videon det är mindre än 30 sekunder. Att synas på YouTube är ett bra sätt att öka er varumärkeskännedom. För att lyckas med YouTube-annonsering är det extra viktigt att ta fram videoannonser som har bra kvalitet och ett tydligt budskap. Vi hjälper er gärna att ta fram en strategi för att lyckas med YouTube-annonsering – Läs mer om YouTube här!

Kom igång med Google Ads